Podmienky ochrany osobných údajov

1. KTO Spracováva VAŠE ÚDAJE?1. KTO Spracováva VAŠE ÚDAJE?Sme spoločnosť ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o., IČO 49969978, so sídlom Čápkova 8/1, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 13522 (ďalej len "Správca") a prevádzkujeme:E-shop www.lyzarna-bruslarna.cz;Kamennú predajňu, požičovňu a servis lyží - Bruslárna na adrese Křenová 19, 602 00 Brno.Pri poskytovaní našich služieb môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov našich zákazníkov či potenciálnych zákazníkov. Vaše osobné údaje budeme ako Správca spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.

 

2. AKÉ používame vaše osobné údaje?Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb. Ide tak o nasledujúce údaje:Meno a priezvisko;Fakturačná / doručovacia adresa;E-mail;Telefónne číslo (iba ak ho poskytnete, pričom jeho poskytnutie je dobrovoľné);a ďalej o údaje, ktoré získavame tým, že používate našu internetovú stránku:Štatistika návštevnosti;Sledovanie histórie objednávok;Cookies.

 

3. PREČO používame vaše osobné údaje?Vaše osobné údaje spracovávame na účely:Poskytovanie služby;Vykonávanie analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané;Zasielanie obchodných informácií vrátane ponuky služieb našej spoločnosti (odhlásenie z prijímania obchodných oznámení je možné vykonať na každom obchodnom oznámení);Zodpovedanie Vášho dotazu zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára.

 

4. KTO VŠETKO BUDE MAŤ K VAŠIM ÚDAJOM PRÍSTUP?Vaše osobné údaje sú spracovávané našou spoločnosťou a jej poverenými pracovníkmi. K Vašim osobným údajom môžu mať prístup aj tretie osoby, naši partneri, ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.
Tretími osobami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú:Able.cz s.r.o., IČO 24278815, so sídlom Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo, ktorá pre nás zabezpečujú prevádzku internetových stránok, ktoré pre naše služby využívame;Email Machine s.r.o., IČO 03568831, so sídlom Londýnske námestie 881/6, 639 00 Brno, ktorá Vám doručujú marketingová oznámení;Poskytovatelia platobných braný;Právny zástupca za účelom vymáhania pohľadávok našej spoločnosti;Orgány verejnej moci a ďalšie príjemcovi, ak je to právne povinnosťou spoločnosti, napr. Na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci;Osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našej webovej stránky.

 

5. ČO SÚ SÚBORY COOKIES A AKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVAME?Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonal. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies neslúži na získanie všetkých citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovaných údajov.Súbory cookies používame iba pre správne zobrazenie stránky, na ukladanie nastavenie bezpečného vyhľadávania, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke či k ochrane vašich dát (tzv. Technické cookies, ku ktorým netreba Vášho súhlasu).

 

6. AKO DLHO VAŠE ÚDAJE spracovávajú?Vaše osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu využívanie našich služieb (tj. Trvania zmluvného vzťahu) a následne na základe Vami udeleného súhlasu, ak nebude tento Váš súhlas z Vašej strany odvolaný. Osobné údaje môžu byť za účelom ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti spracovávané aj po ukončení zmluvného vzťahu, a to po dobu stanovenú zákonom či po dobu nevyhnutne nutnú (napr. Na účely prípadného sporu).

 

7. PODĽA AKÝCH TITULOV môžete spracovávať VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?Osobné údaje môžu byť spracovávané na základe:Poskytnutie služby (plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami);Splnenie právnych povinností, ktoré pre spoločnosť vyplývajú z právnych predpisov (najmä daňové a účtovné predpisy);Nevyhnutnosti spracovanie na účely oprávnených záujmov spoločnosti (napr. Priamy marketing);Poskytnutie súhlasu (napr. Marketing nesúvisiace s Vami objednaným tovarom).

 

8. AKO SÚ VAŠE osobných údajov Zabezpečenie?Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobné údajov. Z tohto dôvodu vykonáva spoločnosť pravidelné kontroly systému a prijatých technických a organizačných opatreniach.

 

9. AKO A KEDY MÔŽETE svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: info@lyzarna.cz. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred ichOdeslat zpětnou vazbuHistorieUloženoKomunita