Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zásady zpracování osobních údajů (A0)

 

K čemu slouží:

S ohledem na skutečnost, že provozujete internetové stránky, jejichž prostřednictvím je zákazníkům umožněno provádět objednávky a nákupy, a dále pak s ohledem na skutečnost, že prostřednictvím webových stránek sbíráte osobní údaje, byly vypracovány zásady zpracování osobních údajů, které interaktivní formou popisují rozsah a průběh zpracovávání osobních údajů.

Co s dokumentem udělat:

 • Zásady je třeba vyvěsit na internetových stránkách. Mohou být umístěny obdobným způsobem jako informace o mimosoudním řešení sporu.

 • Bylo by však vhodné poskytnout vrstvenou informaci o zpracování osobních údajů. To znamená, že v objednávkovém formuláři by byla umístěna krátká informace o zpracovávání osobních údajů ve smyslu: „Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem a z důvodu poskytnutí služby. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.“ Pod slovem ZDE by byl přitom umístěn proklik na stránku se zásadami zpracovávání osobních údajů.

 • I. DOPORUČENÍ 
  V rámci zajištění souladu zpracovávání osobních údajů s GDPR je možné doporučit přijmout následující opatření:
  a) E-shop
  V objednávkovém formuláři máte v současnosti uvedenou následující informaci o zpracovávání osobních údajů: „Byl jsem seznámen se zásadami zpracování osobních údajů a sdělovanými informacemi v souladu s čl. 13 GDPR.“
  Splnění informační povinnosti přitom zákazník potvrzuje zaškrtnutím výše uvedené informace. 
  Doporučujeme uvedené opatření zachovat a doplnit jej některým z následujících způsobů:
  - Zákazníkovi se při najetí myši na danou informaci zobrazila podrobnější informace ve znění: „Společnost ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o. Vás tímto informuje, že v rámci poskytování služeb a prodeje zboží zpracovává Vaše osobní údaje, které jí sdělíte, a to za účelem a z důvodu plnění smlouvy a právních povinností, které jí vyplývají ze zákona.“ - Při klinutí na danou informaci se otevře záložka se zásadami zpracovávání osobních údajů. Případně je možné uvedenou informaci doplnit o dovětek ve znění: „Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.“ Pod slovem ZDE by byl přitom umístěn proklik na stránku se zásadami zpracovávání osobních údajů.
  V obou případech je však vhodné umístit na internetové stránky zásady zpracování osobních údajů, které budou k dispozici na samostatné záložce, na níž se bude zájemce moci prokliknout z objednávkového formuláře