PELTONEN NANOGRIP FACILE: Bezúdržbová univerzálka

Čo je Nanogrip?

Fínska značka Peltonen prišla ako prvá na svete s úplne novou štruktúrou nemazacích bežiek, ktoré nevyužívajú mohérových pásov ani šupín, ale nanotechnológie vo forme syntetického roztoku, ktorý je napustený do sklzníc už v továrni pri výrobe lyží a kombinuje vlastnosti odrazových aj klzných voskov. Vrstvou Nanogrip je penetrovaný celá dĺžka sklznice lyže, teda nielen oblasť mazacie komory, ale aj sklzné plochy. Práve ošetrenie celej dĺžky lyže so sebou prináša mierne zhoršenie sklzových vlastností, ktoré podľa výrobcu je približne 10% v porovnaní s optimálne pripravenými (natretým) bežkami. Dominujúci výhodou Nanogripu je jeho univerzálnosť; tieto lyže fungujú solídne v plusových aj mínusových teplotách.

Pre dosiahnutie optimálnych jazdných vlastností je potrebné tento model Peltonen jednorázovo úvodných rozbehnúť, pretože akési finálna samobroušení sklznice Nanogrip prebieha priamo na snehu. Počas počiatočných cca 10 km ich prvé jazdy teda bežky môžu (ale nemusia) mierne podkluzovat v odraze a / alebo mať Tiež tupejšiu sklz; všetko v závislosti od typu snehu, na ktorý lyže prvýkrát postavíte. To samozrejme platí len, než sa sklznica tzv. Zájdu - v nasledujúcich výjazdoch potom lyže hneď od prvých metrov fungujú, ako majú. Svoje vlastnosti si sklznice následne udrží po celú životnosť lyže, len s narastajúcim počtom kilometrov mení postupne svoju farbu skluznicového materiálu z pôvodne prešedivené na čiernu (bez vplyvu na samotnú sklznosť). Táto zmena farebnosti sa začína najprv objavovať na klzných častiach lyže.

Nemazať!

Lyže s technológiou Nanogrip sa - doslova! - nesmie mazať skluznými ani stúpacími vosky; sú teda úplne nenáročné na údržbu. Jedinou starostlivosťou, ktorú sklznica občas vyžaduje, je očistenie niektorým zo šetrných smývačů stúpacích voskov. Za problematických teplotných a poveternostných podmienok okolo nuly a sneženie výrobca doporučuje lyžu ošetriť špeciálnym tekutým voskom proti namŕzaniu (napr. HOLMENKOL No Wax Anti Ice). Výhodou tohto typu prípravkov je, že zároveň fungujú ako sklznej vosky, takže lyžiam súčasne zlepšia sklz.

 

Kedy tekutý vosk aplikovať a kedy nie, je vecou užívateľovho praktického úsudku. Medzi lyžiari ide o typickú, vlastnými cestami sa vyvíjajúci skúsenostné evolúciu; sám si pamätám, ako pred desiatimi rokmi priviezol vtedajší promotér Peltonen Ivan Masařík na náš Krušnohorský NORDIC Skitest 2009 Nanogripy čoby horúcu novinku priamo z letiska, z čerstvého továrenského Karg z Fínska. Išlo o prvý ročník danej technológie na európskom trhu, obostretý v tej dobe radom nejasností; jednou z tajomných inštrukcií bola nutnosť rozbehnúť povrch lyží nám neznámym počtom kilometrov, aby začali solídne fungovať. Vybavujem si, že skôr než ich obmedzená sklznosť nás vtedy zaskočila fatálne lepivosť na čerstvom snehu, už sme na radu servisující legendy Honzu Weisshäutela st. spontánne riešili bežným tekutým parafínom, nemajúc žiadny iný liek ani nápad.

Sneženie nad nulou!

Vybavený touto empirickú skúseností (do ktorej patrí aj nadväzujúce dekáda náhodného používaní nasledujúcich generácií Peltonen), rozhodol som sa v úvodnej časti nášho skitestu naše nanoskluznicové modely za žiadnych podmienok ničím nenamazat, vždy nechávať sklznice suché a vystaviť ich tak ich prvoplánovo proklamovaným podmienkam, kvôli ktorým si ich môže rada najmä laických zákazníkov chcieť kupovať. S tým, že ošetrovať ich začneme (po celej ich dĺžke, pretože nanoskluznice reaguje na sneh od špičky až k pätke) v neskoršej časti sezóny a budeme si všímať pocitových rozdielov v správaní lyží - najmä, ako protinámrazový nástrek ovplyvňuje odraz (že zaistí solídny sklz , je bernú mincí).

Súdobá generácie Nanogripu uspokojivo funguje hneď, ako ich položíte na sneh; deklarovanú nájazdovou dobu sme zistili (pocitovo) prakticky nulovú - prinajmenšom v prípade odrazu; v sklze sa môžu postupom času, ako sprvu šedá nanoskluznice sčernie, viac a viac rozbiehať, ja ani moja testérská kolegyňa sme však významný pocitový rozdiel nezaznamenali. (Podotýkam, že naše hodnotenie je v tomto ohľade exkluzívne poplatné typu snehu, na ktorý sme lyže prvýkrát položili.)

Nezanedbateľný problém vie nastať, keď padá čerstvý mokrý sneh v teplotách okolo nuly a nad ňou - v ten okamih sa lyže môžu začať lepiť po celej dĺžke sklznice a stanú sa pre rekreačného lyžiara vybaveného obmedzenou mierou tolerancie de facto nepoužiteľnými. Túto skúsenosť sme urobili opakovane pri rôznych typoch nového sneženia - síce s odlišnými, vždy ale viac či menej problematickými výsledkami. Čo s tým všetkým?

Vozte Anti Ice

Najmä z dôvodu vyššie uvedenej situácie nového sneženia (pričom to môže lyžiarov prekvapiť úplne kedykoľvek) považujem za nutnosť dať na dobre mienené odporúčania výrobcu a mať pri sebe malé balenie tekutého protinámrazového vosku, ktorý ťažkosť lepiaceho sa nového snehu na suchú, nemastnú sklznicu uspokojivo rieši. Osobne mnohokrát vyskúšané a preverené vzápätí odlyžovanými kilometre; zhodnú skúsenosť zaznamenávam od ďalších lyžiarov na nanogripových Peltonen.

Slnko - tieň

Už z predchádzajúcich generácií privátne testovaných nanogripových lyží si pamätám fenomén, že nanoskluznice v extrémnejších podmienkach rady preháňajú svoje reakcie. Jedna z takýchto doslova prekérnych situácií sa objavuje zjari pri frekventovanom striedaní krátkych plôch snehu stabilne vystavených slnku a tieňa - podobné úseky napríklad riedko porasteného lesa v ostrom slnečnom svite môžu byť na senzitívne reakčných nanoskluznicích (sklznica skrátka funguje!) V klesaniach, kedy sa lyže zotrvačne rozbehne, strastiplným zážitkom plným náhlych bŕzd a okamžitých rozbehnutí. V každom prípade pomôže opäť (v závislosti od teplotných podmienkach i významne) aplikácie tekuté Anti Ice vrstvy.

 

Jarná istota

Najmä v jarnom období, keď už tak veľkom iv vôbec nesneží, bývajú vo vysokých tuzemských lesoch stopy plnej starého opadaného ihličia. Tu sa prejaví veľkorysosť hladkého nanogripového povrchu - s jarným ihličím si Nanogripy poradia najlepšie zo všetkých typov lyží. Konvenčné bežky namazané stúpacím voskom sa beznádejne zalepí ihličím a končia službu, na napadanom ihličie fatálne drhne aj úplná väčšina mohérových vložiek - tento povrch ihličie neznáša. Šupiny ho prechádza relatívne nekomplikovane, nanogripový hladký povrch však najlepšie - asi všetky typy sklzníc nános starého ihličia v stope zbrzdí v sklze, nanogripové najmenej. Nejde o obyčajnú subjektívne názorologii, testoval som prejazd rovnakým ihličnatým úsekom so všetkými modelmi, vrátane testu dojazdového. Nanogripy kĺzali skrz ihličia najlepšie a najďalej.

Univerzálny kompromis

Dobre vieme, že Nanogrip nikdy nebude podávať optimálny výkon oproti (na konkrétne podmienky vydarene natretým) klasickým běžkám; nemôže - celkom logicky. Týka sa stúpacie mázy aj skluzného parafínu. Keby nikde inde, svoje limity budú mať tieto lyže nutne v dĺžke sklzu, pretože nanogripová sklznice na sneh reaguje v celej svojej dĺžke. To však ani nie je ich ambícií. Naopak, ak má byť cieľom (a ja viem, že je!) Ich čo najširší univerzálnosť, potom práve tu Peltonen Nanogrip Facile medzi mnohú konkurenciou vyniká svojim kompromisným, prívetivým komfortom pohodového lyžovania v širokej škále podmienok - najmä tých štandardných, neextrémních. To celé umocnené aspektom doslovné netreba mazať.